Sandplay

„Sandplay umožňuje nahlédnout svůj život jako detailní obraz důležitých lidí a událostí.“

Terapeutická metoda Sandplay je založená na hře s miniaturními figurami ve speciálním pískovišti. Může pomoci s řešením jak aktuálních životních problémů, tak dávných bolestí a traumat.

Práce je pro klienta snadná a není k ní třeba žádných speciálních dovedností. Klient si vybírá figurky dle momentálních pocitů spojených s řešenou událostí, pokládá je do prostoru pískoviště a ztvárňuje tak svůj problém jako celkový obraz, v němž má vše svou konkrétní podobu a místo. V takto ztvárněném obraze je pak možno uvidět také to, co je třeba změnit, aby se klientovi od dané zátěže ulevilo

Některé vybrané oblasti, kde lze tuto metodu použít:

  • Vztahové zátěže – obtíže v partnerství, náročné pracovní vztahy
  • Problémy v rodině – vztahy mezi jednotlivými členy rodiny;   
  • Problémy se seberealizací a hledáním životní cesty
  • Situace, které uvádějí člověka do nadměrného stresu a jsou zdrojem obav a úzkostí

a další…